Van Shungite water naar C60 olie

blank
blank

Gesteente

blank

Een rotsformatie, gevormd uit zwarte steen. Als je met een  vinger over een steen uit deze formatie zou kunnen wrijven, zou je de typische geur van koolstof kunnen ruiken en zwarte vingers krijgen.

Karelië

blank

Boven afgebeelde formatie is in Karelië te vinden, nabij de stad Shunga, de naamgever voor het minerale gesteente dat Shungite heet. Karelië heeft een honderden kilometers lange grens met Finland. Het kent een lange traditie van wisselende machthebbers, culturele invloeden en graden van politiek-bestuurlijke zelfstandigheid. Sinds 1956 is Karelië een deelrepubliek in het noordwesten van het Europese deel van de Russische Federatie.

Naast de vindplaats rond het meer van Onega in Karelië wordt Shungite ook aangetroffen in India, de Republiek Congo, Australië en Kazachstan.

Tsaar Peter de Grote en het kuuroord  Marcial Waters

In het begin van de 18e eeuw hield de Russische tsaar Peter de Grote (1672-1725) zich regelmatig en langdurig bij de rotsformatie in Shunga op. Op magische wijze verkwikten hem de verblijven. Hierdoor ontstond zijn geloof in de helende werking van het water en de zwarte steen ter plaatse. Hij geloofde er zo sterk in dat hij zijn manschappen verplichtte om in tijden van oorlog een Shungite steen bij zich te dragen. Ook liet hij waterbronnen delven om het helende water toegankelijk te maken.
Op de plaats van zijn verblijf richtte hij een kuuroord op dat hij Marcial Waters noemde. Hier liet hij een kapel voor de Apostel Petrus bouwen. Deze kapel staat er nog steeds. Een groot vat uit Shungite maakt deel uit van de inrichting van de kapel.

blank
blank

Geologisch onderzoek

In de uitgaande 19e eeuw nam modern wetenschappelijk onderzoek een hoge vlucht. In heel Europa deden wetenschappers onderzoek naar de geologie van het continent. In samenhang met geologische kennis werden de landen die Karelië omringden, zich bewust van de bijzonderheid van de rotsen in Shunga. In Finland, maar ook in de Baltische staten werd in dit verband onderzoek naar eigen bodemsamenstelling gedaan. Als voorbeeld hiervan is de ontdekking te noemen dat in de Finse streek Suojärvi, grenzend aan het gebied in Karelië, eveneens rijk aan Shungite was. Onderstaand een artikel in de Finse krant “Mercator” van 29 september 1916:

blank
Vertaling:

“Houtskoolvondsten in Olonets.
Schungiet wordt ook gevonden in Suojärvi.
(K. C.) Volgens Russische krantenberichten is er sprake van de exploitatie van steenkoollagen bij het dorp Schunga in Olonets.
In verband met deze rapporten werd bij Prof. J. J. Sederholm navraag gedaan naar deze kolenlagen.
Prof. Sederholm legde uit dat de resultaten betrekking hebben op een type steenkool dat nog harder en moeilijker te verbranden is dan antraciet en van nature vergelijkbaar is met grafiet. Geologisch gezien behoort dit type steenkool, schungiet genoemd naar de plaats Schunga in Olonets, helemaal niet tot de steenkoolperiode, maar tot de Jatulium formatie van de Precambrium afzettingen. Het schungiet is dus een veel oudere formatie dan de steenkool.
Volgens een voormalige Nederlandse student die als mijnwerker in Amerika heeft gewerkt, worden ook bij de kerk van Suojärvi talrijke blokken schungiet gevonden. Prof. S. had geen verdere kennis van de resultaten van deze onderzoeken, die echter spoedig werden opgegeven. Het gebied van de Suojärvi vondst is in kaart gebracht door de Geologische Dienst.”

C60 op aarde en in de ruimte

Het element koolstof is een natuurlijke, elementaire bouwsteen van het heelal. Het is de basis van alle levende wezens. In het scheikundige periodieke systeem wordt het element koolstof aangegeven met C van CARBON. Koolstof kan onder meerdere verschijningen van elektrische spanning tot C60 en andere fullerenen worden gevormd:

  • op natuurlijke wijze door bliksem- of kometeninslag dan wel vulkanische activiteit of aardbevingen; hiermee is C60 een natuurlijk voorkomende bouwsteen in de ruimte en op aarde; hier heeft C60 zijn neerslag in het mineraal Shungite gevonden,
  • onder laboratoriumcondities.

Nobelprijs voor scheikunde

blank

In 1996  werd  door de Zweedse Academie voor Wetenschappen de Nobelprijs voor scheikunde aan twee Amerikaanse en een Britse wetenschapper voor de in 1985 gedane ontdekking van fullerenen,  een scheikundige groep stoffen, toegekend. Fullerenen bestaan uit veelvoudige verbindingen van enkel het atoom koolstof (C). Het molecuul C60 dat een gesloten formatie van 60 koolstofatomen is (ook Buckminster Fullerene genoemd, naar de Amerikaanse veelzijdige wetenschapper Richard Buckminster Fuller die de structuur van moleculen zoals C60 theoretisch beschreef) maakt deel uit van deze groep stoffen.

Biotechnologisch onderzoek

Na deze wetenschappelijke ontdekkingen werd wereldwijd veel met C60 geëxperimenteerd. Deze koolstofverbinding bleek goed in olie oplosbaar te zijn. De vraag rees welke effecten de oplossing in een lichaam teweeg zou brengen. Zij werd in een biotechnologische wetenschappelijke vraagstelling door een groep wetenschappers van internationale afkomst aan de Faculteit voor Farmacie van de Universiteit van Parijs onderzocht.
De uitkomst van het onderzoek (gepubliceerd in het jaar 2012) was verbluffend. C60 in olie, in kleine hoeveelheden met regelmaat ingenomen, verlengde het leven van de proefdieren (ratten) terwijl verkorting was verondersteld.

The prolongation of the lifespan of rats by repeated oral administration of [60]fullerene

De conclusie luidt:

Het effect van zuivere C60 op de levensduur benadrukt de afwezigheid van chronische toxiciteit. Deze resultaten, verkregen met een kleine steekproef van dieren met een verkennend protocol, vragen om uitgebreider onderzoek om de intestinale absorptie van C60 te optimaliseren, evenals de verschillende parameters van het toedieningsprotocol: dosis, dosering en behandelingsduur. In het onderhavige geval werd de behandeling gestopt toen een controlerat op M17 (de 17e dag van het onderzoek, A.L.) stierf, hetgeen bewijst dat de effecten van de behandeling met C60 langdurig zijn.

Tot op de dag van vandaag is wereldwijde alle biotechnologisch onderzoek naar de werking en toepassing van C60 op de bevindingen van dit onderzoek gebaseerd. Het onderzoek toont aan dat C60 een antioxidant is dat ontstekingen in lichamen vermindert. Hierdoor neemt levensenergie toe.

Actualiteit

  • Als mineraal wordt Shungite wereldwijd in de vorm van helend poeder of helende steen verkocht en toegepast.
  • Als tegels worden stenen van Shungite in ruimtes geplaatst om mensen de zuiverende werking te kunnen laten ervaren.
blank
  • Als mineraalwater wordt Shungite in water gefilterd en het water gedronken.
  • Als voedingssupplement wordt C60 in spijsoliën opgelost, wereldwijd verkocht en toegepast.
  • Ouder en recent wetenschappelijk onderzoek naar biotechnologische toepassingsmogelijkheden van C60 voor uiteenlopende aandoeningen is wereldwijd in alle online wetenschapsbibliotheken te vinden.

De cirkel rond

blank

Ons korte overzicht sluiten wij met een postzegel af.
Deze werd in 2019 door de Russische Federatie ter gelegenheid van de 300e verjaardag van de ontdekking van de helende werking van Marcial Waters door Peter de Grote uitgegeven. Op de postzegel is de tsaar samen met zijn echtgenote, staande naaste een waterbron te zien, een glas heffend.

Heden te dage draagt deze plaats als sanatorium ook de naam Martsialnye Vody.

Peter de Grote had in de 18e eeuw tijdens zijn verblijf in Marcial Waters aan levenden lijve ervaren wat de biotechnologische wetenschap vanaf de 20e eeuw in grondslagen, toepassing en samenhang zou aantonen:
zijn lijf werd verkwikt en zijn geest verlicht. De gravure bovenaan dit artikel (afkomstig van een onbekende meester) laat de historische verbeelding van deze ervaring zien.

Amanda Lang

________________________________
Verantwoording van de afbeeldingen: